สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด
dot dot
dot
แบบฟอร์มสำหรับสมาชิก
dot
bulletแบบฟอร์มค้ำประกันเงินกู้แบบใหม่
bulletใบสมัครสมาชิกสมทบ
bulletคำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์
bulletเปลี่ยนแปลงส่งเงินงวดชำระหนี้
bulletแบบฟอร์มขอซื้อหุ้นเพิ่ม
bulletเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
bulletเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้
bulletแบบใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน
bulletแบบฟอร์มทำบัตรสมาชิก
dot
ระเบียบ ข้อบังคับ
dot
bulletระเบียบเรื่องหุ้น
bulletระเบียบการกู้
bulletระเบียบการฝากเงิน
dot
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสสจ.กำแพงเพชร
bulletกระทรวงสาธารณสุข
bulletสปสช.
bulletสมาคมฌาปนกิจออมทรัพย์ สธ.
bulletชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคารออมสิน
bulletกบข.
dot
สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์
dot
bulletข้อมูลสมาชิก
bulletแบบฟอร์มสมัครสมาชิก สสธท.
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด

 

 

 

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร สมัครเป็นสมาชิก กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) เพื่อเพิ่มสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกอีก 1 ล้านบาท รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด ทุกวันทำการตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ธันวาคม 2559

               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด (PUBLIC HEALTH KAMPHAENGPHET SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED) เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2523 โดยนายแพทย์กมล เสรยานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เป็น สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ในเริ่มแรกมีจำนวนสมาชิก 201 คน มีทุนเรือนหุ้น 34,600 บาท และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนให้เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2524 เลขทะเบียนสหกรณ์ กพธ.1

ปรับปรุงระเบียบการให้กู้เงินใหม่ 

More...

 

เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)

 

More...

     ชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา

 

More...

ประธานสหกรณ์
สาระน่ารู้

 เทคนิคดีๆสำหรับสมาชิกในการออมเงินเพื่ออนาคต ในยามที่เกษียณ

More...

 อยากรู้ว่าจะกู้เงินจากสหกรณ์ได้เท่าไร มีรายละเอียดให้สมาชิก

More...

อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์
No article here !
Copyright © 2014 All Rights Reserved.